World Energy Grid

Een open energygrid van de wereld

Meer gebruik maken van duurzame energie is niet zo eenvoudig als alleen het installeren van meer windturbines en zonnepanelen. Waar het om gaat is een combinatie van waar generatie plaatsvindt, waar de energievraag zich bevindt en welke infrastructuur er aanwezig is of juist tekort schiet om die energie te transporteren. Voor het verhogen van de hoeveelheid hernieuwbare energie zijn aanzienlijke investeringen in nieuwe infrastructuur nodig, maar de onderzoeksgemeenschap heeft aan een gebrek aan accurate, gedetailleerde en open data over het elektriciteitsnet (energygrid). Dit gebrek aan gegevens beperkt de aanbevelingen die onderzoekers kunnen geven over hoe miljarden euro's het beste kunnen worden besteed, en welke beleidskeuzes nodig zijn om de energietransitie te vergemakkelijken.

"Het doel van deze site is het aanbieden van een Open Energygrid van de wereld"

De data is niet open

Er is commerciële data over het energygrid. Het nadeel is dat deze zeer prijzig is en dat deze daarom beperkt gebruikt wordt. Momenteel gebruiken energiebedrijven, TSO's (Transmission System Operators) en DSO's (Distribution System Operators) commerciële energygrid data.OpenStreetMap is een project met als doel om vrij beschikbare en vrij bewerkbare landkaarten te maken. Sinds 5 jaar wordt wereldwijd informatie over straten, rivieren, grenzen, energie en gebieden verzameld en opgeslagen in een vrij toegankelijke database.


Mogelijkheden

Dankzij een slimme technische methode is het nu mogelijk om energiedata uit openstreetmap te converteren naar een energienetwerk, waaraan gerekend kan worden. Dit is de basis van het open energygrid. In de toekomst gaan we dit proces automatiseren. Daarnaast maken we inzichtelijk op welke locaties de datakwaliteit niet actueel of compleet is, zodat de community deze kan verbeteren in de basis, openstreetmap.

Kaartviewer

Volledig Scherm

Methode

Op de 'energy grid' data die afkomstig is van OpenStreetMap is een bewerking uitgevoerd waarmee de data geschikt wordt om capaciteitsberekeningen mee uit te voeren. Alle knooppunten van het elektriciteitsnet op de kaart zijn gecontroleerd op een juiste aansluiting met de elektriciteitsdraden. Daarnaast is aan elk segment informatie gekoppeld over de capaciteit van het net. Dit betreft onder andere de maximale voltage dat door dat deel van het netwerk gedragen kan worden en het aantal draden dat beschikbaar is voor energietransport in per segment. De exacte methode staat beschreven in de masterscriptie van Bart Wiegmans. Het plan is om deze bewerking te automatiseren om zo de bewerkingen op grotere schaal uitvoerbaar te maken en daarbij een constante kwaliteit te kunnen leveren.


Betrokken Partijen

Gedreven door onderzoek en innovatie. Geworteld in dé kennisstad van Noord-Nederland.
Met meer dan 30.000 studenten uit alle delen van de wereld is de Rijksuniversiteit Groningen een internationaal georiënteerde universiteit.
Al meer dan 400 jaar staat kwaliteit centraal.
Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top 100.

ESRIG

Based on the vision that abundant and cheap supply of energy is one of the most positive things that ever happened to humanity, and that the continuation (and extension) of this supply is crucial and at the same time threatened, ESRIG has formulated its mission: "Contribute to the global energy supply in the coming century, for more people, and in a more sustainable way".


Geodienst

De Geodienst stimuleert en ondersteunt het gebruik van ruimtelijke data, analyse- en visualisatietechnieken binnen en buiten de RUG.


Referenties

Deze website en het open energygrid is een initiatief van de Geodienst en IVEM (onderdeel van ESRIG). Beide partijen zijn onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Dr. Chris Davis en Bart Wiegmans zijn zeer actief geweest met het ontwikkelen van deze dataset. Iris Koppert, Leon van der Meulen en drs. Govert Schoof hebben zich ingezet voor de verdere ontwikkeling van dit project. GridKit, een essentiele tool in het omzetten van openstreetmapdata naar een open energy grid leunt sterk op SciGrid ontwikkeld door door het Scigrid team uit Oldenburg. Professor Gerard Dijkema en Technisch directeur van het CIT Haije wind dragen zorg voor de borging van het project.